پی‌آر‌پی درمانی (PRP)

پی‌آر‌پی درمانی (PRP)

پی‌آرپی روشی صددرصد طبیعی است که با استفاده از اجزای خون بیمار جهت تحریک و نوسازی بافت‌های آسیب دیده بدن مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین پی‌آر‌پی درمان موثر و بی‌خطری است و از این جهت نسبت به درمان‌های موجود دیگر ارجحیت دارد. واکنش بدنی افراد نسبت به این درمان متفاوت بوده و درصد بهبودی بیماران در هر فرد بسته به نوع بیماری متفاوت است.