تیپینگ پیشگیری و درمان

تیپینگ پیشگیری و درمان

تیپینگ در موارد زیر کاربرد دارد:

- درمان التهاب تاندون

- درمان التهاب بورسیت تاندونیت

- کمک به درمان التهاب و ساییدگی مفاصل

- کمک به بهبود واریس

- کمک به بهبود انحنای مفاصل

- کمک به بهبود اسپاسم عضله

- کمک به بهبود آسیب‌های عضلانی

- کمک به بهبود ورم موضعی

- کمک به بهبوداختلالات سیستم لنفاوی

- کمک به بهبود کینوز (انحنای ستون فقرات)