فلج ارب

فلج ارب

فلج ارب نوعی فلج زایمانی است که به علت آسیب ریشه‌های عصبی ۵ و ۶ گردنی رخ می‌دهد. این عارضه نوعی فلج شبکه بازویی است که طی آن نوزاد نمی‌تواند بازوی خود را حرکت دهد. اغلب نوزادان مبتلا به فلج ارب بطور خود بخودی بهبود میابند ولی تعداد کمی از آن‌ها نیازمند درمان‌های پیشرفته‌تر هستند. فلج ارب ممکن است با مشکلاتی مانند شکستگی ترقوه، شکستگی شانه، شکستگی بازو و عفونت مفصل شانه اشتباه گرفته شود.

چگونه بفهمیم فرزندمان مبتلا به فلج ارب است؟

دست نوزاد مبتلا به فلج ارب همیشه صاف در کنار بدنش قرار می‌گیرد و هیچ‌گونه حرکتی ندارد و این در حالی‌ است که وضعیت نرمال در کودک سالم بدین صورت است که آرنج کمی خمیده بوده در مقابل بدن قرار می‌گیرد. عمل مشت کردن هم مختل می‌شود. اگر پلک چشم نوزاد در همان سمت دچار افتادگی شده باشد نشان دهنده شدت بیشتر ضایعه است. برای تشخیص دقیق‌تر می‌توان از MRI و نوار عصب هم استفاده نمود.